top of page
Dierenkliniek Broek-104.jpg

Dierenkliniek Broek

Passie voor uw dier

Narcose

Dierenkliniek Broek-4.jpg

Er zijn twee soorten narcose: injectie anesthesie en gasnarcose. De gebruikte methode hangt veelal af van de behandeling. Zo is injectie anesthesie minder geschikt voor bepaalde behandelingen dan gasnarcose. Laat u vooraf altijd goed informeren door uw dierenarts.

 

 

Injectie anesthesie

Voor kleine ingrepen aan een verder gezond dier kan veelal gebruik worden gemaakt van injectie- anesthesie. Dat betekent dat uw huisdier enkele prikjes krijgt in een spier of bloedvat waarna het dier gaat slapen. Middels een aangelegd infuus kan de narcose bijgestuurd of verlengd worden.

 

Afhankelijk van de behandeling, adviseren wij u altijd over de meest geschikte narcose techniek. Voor de veiligheid van uw dier, is het raadzaam een beknopt bloedonderzoek uit te voeren voorafgaand aan de narcose. Dierenkliniek Broek beschikt over haar eigen bloedanalyse apparatuur.

 

Risico's

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die wij in acht nemen, blijven er altijd risico’s aan een narcose verbonden. Statistieken wijzen uit dat 1 op de 1000 dieren sterft aan de gevolgen van een narcose. Dat kan tijdens de narcose gebeuren, maar soms ook nog een dag erna. Sterfte ten gevolge van narcose ontstaat veelal door schade aan de hartspier. In dergelijke gevallen verdraagt de hartspier de narcose middelen niet. Helaas is vooraf nooit te voorspellen of dit wel of niet gebeurt. De kans op sterfte ten gevolge van de narcose is erg klein, maar helaas nooit helemaal uit te sluiten. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

 

 

Gasnarcose

Voor chirurgische ingrepen of onderzoeken/behandelingen die langer duren is het veiliger en prettiger voor het dier om gebruik te maken van gasanesthesie. Uw dier krijgt eerste enkele prikjes om hem of haar voor te bereiden op de echte narcose. Vervolgens wordt hij/zij geïntubeerd en aangesloten op het gasnarcose systeem, waarbij uw dier voorzien wordt van voldoende zuurstof. Ademhaling, hartslag, zuurstofverzadiging en CO2 gehalte in het bloed worden nauwlettend in de gaten gehouden en weergegeven op een moderne monitor. Zodoende kan de kwaliteit en de duur van de narcose optimaal worden gereguleerd.
 

Doordat deze manier van narcose geven zo veilig is, is het tevens uitermate geschikt voor oudere dieren. Dieren die langer onder narcose gaan of die een ingrijpende operatie moeten ondergaan worden altijd voorzien van een infuus. Door middel van dit infuus kan de bloeddruk op peil worden gehouden en kunnen pijnstillers ook direct worden toegediend.

 

Risico's

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die wij in acht nemen, blijven er altijd risico’s aan een narcose verbonden. Statistieken wijzen uit dat 1 op de 1000 dieren sterft aan de gevolgen van een narcose. Dat kan tijdens de narcose gebeuren, maar soms ook nog een dag erna. Sterfte ten gevolge van narcose ontstaat veelal door schade aan de hartspier. In dergelijke gevallen verdraagt de hartspier de narcose middelen niet. Helaas is vooraf nooit te voorspellen of dit wel of niet gebeurt. De kans op sterfte ten gevolge van de narcose is erg klein, maar helaas nooit helemaal uit te sluiten. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

 

 

Laat u vooraf altijd goed informeren door uw dierenarts.

bottom of page